Asbestbeheersplan

Asbestbeheersplan

Asbestbeheersplan​

Het is niet altijd noodzakelijk om asbest te verwijderen als er voor een bouwwerk geen sloop- of verbouwingsplannen zijn. In deze situaties is het verstandig, om in een gebouw/object waarin asbest verwerkt is, een asbestbeheersplan op te laten stellen. Een asbestbeheersplan beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om in een gebouw/object waarin asbest is verwerkt een asbestveilige situatie te garanderen.

Proces

Gebruikers kunnen het bouwwerk dan veilig blijven gebruiken, zonder dat er grote asbestrisico’s heersen. Blootstelling aan asbest kan hiermee voorkomen worden. Na het opstellen van een asbestbeheersplan wordt de staat van het asbesthoudende materiaal afhankelijk van de situatie periodiek gecontroleerd.

Asbestbeheersplan? Kies voor A.L.!​

Gecertificeerd conform het Certificatieschema en Asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Meer advies en begeleiding

Meer advies en begeleiding

Bij het vermoeden dat asbest op een risicovolle manier is toegepast, is een risicobeoordeling nodig. A.L. Asbestinventarisering Lieren kan een risicobeoordeling conform NEN 2991 voor u uitvoeren. De uitkomst bepaalt of verwijdering noodzakelijk is.

Tijdens het gehele asbestinventarisatieproces (inventariseren, analyseren, saneren, eindcontrole en vrijgave) komt veel kijken. A.L. Asbestinventarisering Lieren helpt u graag met advies en begeleiding gedurende dit hele traject.