Eindbeoordeling na verwijdering
asbest risicoklasse 1

Eindbeoordeling na verwijdering
asbest risicoklasse 1

Eindbeoordeling na verwijdering asbest risicoklasse 1​

Na een asbestsanering is het verplicht om een visuele eindcontrole uit te laten voeren op de locatie waar het asbest verwijderd is. Dit geldt ook bij een risicoklasse 1 asbestverwijdering. Tijdens de visuele eindcontrole wordt gekeken of de asbestsanering correct uitgevoerd is en of de locatie weer veilig betreden kan worden.

Proces

De projectlocatie wordt na asbestverwijdering geïnspecteerd en gecontroleerd op asbestveiligheid conform NEN 2990. De projectlocatie wordt na controle vrijgegeven middels visuele inspectie, op het moment van de eindcontrole is vastgesteld dat het omschreven inspectiegebied alsmede de eventuele achterblijvende toepassingen voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NEN 2990. De bevindingen die geconstateerd zijn tijdens het veldwerk worden vastgelegd in een vrijgaverapport en deze wordt gedeeld met de opdrachtgever.

Eindbeoordeling na verwijdering?
Kies voor A.L.!​

Gecertificeerd conform het Certificatieschema en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Meer asbest diensten

Meer asbestdiensten

Is uw woning, garage, bedrijfspand of restaurant vóór 1994 gebouwd? Voor een omgevingsvergunning of bij verbouwings- of sloopwerkzaamheden is een asbestinventarisatierapport noodzakelijk. A.L. Asbestinventarisering Lieren regelt het voor u!

Mogen werkzaamheden voor het verwijderen van asbest in een lagere risicoklasse worden uitgevoerd? Met een asbestinventarisatierapport inclusief validatie-onderzoek van A.L. Asbestinventarisering Lieren weet u precies waar u aan toe bent!