Risicobeoordeling asbest

Risicobeoordeling asbest

Wanneer is een risicobeoordeling nodig?

  • Indien het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden toepassing of beschadigde asbesthoudende toepassingen.
  • Als er sprake is van een calamiteit waarbij asbest vrijgekomen is.
  • Indien er sprake is van een potentieel blootstellingsrisico.

Proces

Wanneer het vermoeden bestaat dat er mogelijk risico’s zijn voor de blootstelling aan asbest, kunnen deze in kaart worden gebracht door middel van een risicobeoordeling conform NEN 2991.
Door het nemen van kleef- en / of luchtmonsters kan de omvang van een asbestverontreiniging bepaald worden. Daarnaast kan vastgesteld worden hoe hoog het risico is. De uitkomst van het onderzoek zal bepalen of het noodzakelijk is om het asbest te verwijderen. Op basis van het onderzoek adviseren wij u hoe te handelen.

Risicobeoordeling asbest? Kies voor A.L.!

Meer advies en begeleiding

Meer advies en begeleiding

Het is niet altijd noodzakelijk om het aanwezige asbest te verwijderen als er geen sloop- of verbouwplannen zijn. Het is in dergelijke situaties wel raadzaam een asbestbeheersplan op te laten stellen. A.L. Asbestinventarisering Lieren regelt het voor u!

Tijdens het gehele asbestinventarisatieproces (inventariseren, analyseren, saneren, eindcontrole en vrijgave) komt veel kijken. A.L. Asbestinventarisering Lieren helpt u graag met advies en begeleiding gedurende dit hele traject.