Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatierapporten zijn noodzakelijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en/of het doen van een sloopmelding en dienen voorafgaande aan verbouwings- of sloopwerkzaamheden opgesteld te worden. Voordat er in een gebouw of object (verbouwings)werkzaamheden uitgevoerd worden, is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit geldt wanneer het bouwwerk gebouwd is vóór 1994.

Proces

Tijdens een asbestinventarisatie onderzoekt de DIA (Deskundig
Inventariseerder Asbest) het bouwwerk of object op de aanwezigheid van
asbest. De asbesthoudende materialen worden in kaart gebracht en indien
nodig worden er materiaalmonsters genomen, deze monsters worden
vervolgens onderzocht in het laboratorium.

De bevindingen die tijdens het veldwerk geconstateerd zijn worden samen met de resultaten van de monsternames verwerkt in het asbestinventarisatierapport. In het asbestinventarisatierapport wordt alle informatie weergegeven met betrekking tot de constateringen die gedaan zijn tijdens het veldwerk, dit wordt verduidelijkt met foto’s en plattegronden.

Van de monsters die genomen zijn, wordt per toepassing aangegeven of het asbest bevat, wat het asbestpercentage is en wat de hoeveelheid asbesthoudend materiaal is. Ook wordt aangegeven wat de bevestiging van het materiaal is en wat de verwering en beschadiging is. Er wordt van elke asbesthoudende toepassing een SMA-rt opgesteld, hierin wordt de saneringsmethode aangegeven en er wordt aangegeven in welke risicoklasse de bron verwijderd moet worden.
asbest muur

Asbestinventarisatie? Kies voor A.L.!

Meer asbest diensten

Meer asbestdiensten

Mogen werkzaamheden voor het verwijderen van asbest in een lagere risicoklasse worden uitgevoerd? Met een asbestinventarisatierapport inclusief validatie-onderzoek van A.L. Asbestinventarisering Lieren weet u precies waar u aan toe bent!

Om na een asbestsanering de locatie te mogen vrijgeven is een visuele eindcontrole verplicht, zelfs bij risicoklasse 1 sanering. A.L. Asbestinventarisering Lieren kan een vrijgaverapport opstellen, dan weet u zeker dat de locatie weer veilig betreden kan worden.