Validatiemeting

Validatiemeting

Validatiemeting

Validatiemetingen worden uitgevoerd om een bepaalde werkmethode voor de asbestverwijdering in een lagere risicoklasse-indeling te kunnen classificeren. Om te bepalen of het mogelijk is om deze werkzaamheden in een andere risicoklasse uit te voeren, dient een validatiemeting uitgevoerd te worden. Hierbij worden eventuele asbest-vezelconcentraties in de lucht bemeten. Een validatiemeting vindt plaats na de asbestinventarisatie.

Proces

Een validatiemeting moet aan alle veiligheidsmaatregelen voldoen. Tijdens de validatiemeting worden de omgevingsfactoren vastgesteld en beoordeeld. Ook worden er luchtmetingen uitgevoerd. De eventuele asbestconcentraties die vrijkomen tijdens de uit te voeren handelingen worden gemeten.

De resultaten worden weergegeven in een duidelijk validatiemetingsrapport, welke voldoet aan de regels conform SCi-548.

Validatiemeting? Kies voor A.L.!​

Gecertificeerd conform het Certificatieschema en Asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Meer asbestdiensten

Meer asbestdiensten

Is uw woning, garage, bedrijfspand of restaurant vóór 1994 gebouwd? Voor een omgevingsvergunning of bij verbouwings- of sloopwerkzaamheden is een asbestinventarisatierapport noodzakelijk. A.L. Asbestinventarisering Lieren regelt het voor u!

Om na een asbestsanering de locatie te mogen vrijgeven is een visuele eindcontrole verplicht, zelfs bij risicoklasse 1 sanering. A.L. Asbestinventarisering Lieren kan een vrijgaverapport opstellen, dan weet u zeker dat de locatie weer veilig betreden kan worden.