Chroom-6 inventarisatie

Chroom-6 inventarisatie

Chroom-6 inventarisatie

Bij werkzaamheden aan chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen personen blootgesteld worden aan Chroom-6. Chroom-6 kan via inhalatie (longen), ingestie (spijsverteringskanaal) of via de huid het lichaam binnendringen.

Om opgenomen te kunnen worden in het lichaam, moeten de Chroom-6 verbindingen de lichaamscellen in kunnen gaan. Daarvoor moeten de Chroom-6 verbindingen eerst oplossen in het vocht van het longslijm, maagsap of zweet op de huid. Chroom-6 is reactief en wordt in het lichaam snel omgezet naar Chroom III. Dit gebeurd binnen of buiten de lichaamscel, wat kan zorgen voor het aantasten van het DNA, ontstaan van tumoren en toxisch is voor de vruchtbaarheid.

Proces

Het doel van een Chroom-6 inventarisatie betreft het inzichtelijk maken óf, waar en in welke hoeveelheid er conserveringslagen aanwezig zijn, waarin Chroom-6 is toegepast. De genomen materiaalmonsters worden door een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. De uitkomst wordt samen met de bevindingen die geconstateerd zijn tijdens de inventarisatie verwerkt in een rapportage.

Chroom-6 inventarisatie? Kies voor A.L.!