Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

A.L. Asbestinventarisering Lieren streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze website besteden, kunnen er aan de getoonde berichten geen rechten worden ontleend. A.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website.
Alle publicaties en uitingen, zoals getoond op onze website, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat A.L. daar vooraf schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.
De informatie op onze website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde aangebracht worden.
Onze website conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiƫle instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.