Risicobeoordeling conform de NEN 2991

Wanneer is een risicobeoordeling nodig?

  • Indien het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast, bijvoorbeeld bij niet hechtgebonden toepassingen of beschadigde asbesthoudende toepassingen.
  • Als er sprake is van een calamiteit waarbij asbest vrijgekomen is.
  • Indien er sprake is van een potentieel blootstellingsrisico.