Risicobeoordeling conform de NEN 2991

Wanneer is een risicobeoordeling nodig? Indien het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast, bijvoorbeeld bij niet hechtgebonden toepassingen of beschadigde asbesthoudende toepassingen. Als er sprake is van een calamiteit waarbij asbest vrijgekomen is. Indien er sprake is van een potentieel blootstellingsrisico.

Asbestinventarisatie woningen

Twijfelt u of er asbest aanwezig is in uw woning? Wij staan klaar om uw bouwwerk te inventariseren ten behoeve van het in kaart brengen van het eventueel aanwezige asbest.

Asbestinventarisatie bedrijfspanden

Twijfelt u of er asbest aanwezig is in uw bedrijfspand? Wij staan klaar om uw bouwwerk te inventariseren ten behoeve van het in kaart brengen van het eventueel aanwezige asbest.

Asbestinventarisatie technische installaties

Ook voor inventarisaties van technische en complexe installaties kunt u bij A.L. Asbestinventarisering Lieren terecht. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of advies.

Vrijgave conform de NEN 2990

A.L. Asbestinventarisering Lieren voert regelmatig eindcontroles na asbestverwijdering uit op locatie. Het betreft vrijgaves risicoklasse 1 conform NEN 2990.